Orderstatus:

  • Är min order skickad?

Du kan allid bevaka din order när du är inloggas. Om pengarna är dragna är din order skickad. 
Kom ihåg att du också får ett tracking nummer vid avsändning. 

  • Kan jeg avbeställa min order?

Du kan avbeställa din order om vi inte har börjat att producera din order. Om detta önskas, rekommenderar vi att du skriver till oss på: info@armytags.dk snarast möjligt.

Tags och tillbehör:

  • Vad är en ljuddämpare?

Ljuddämpare är små gummiringar som du kan sätta omkring din dog-tag. De kan fås i många färger och de gör att dog-tagsen inte låter när de slår mot varandra. (Finns endast till dog-tagsen i normal storlek). 

  • Jag vill gärna skriva min blodtyp på en tag, men är inte säker på vilken jag har. Vad gör jag?

Vi rekommenderar kraftigt att du tar reda på vilken blodtyp du har och är 100% säker, före du skriver det på en tag. Det kan vara farligt att få felaktigt blod om olyckan skulle vara framme. Kontakta din läkare för att ta reda på vilken blodtyp du har.

  • Försvinner färgen från de färgade tags efter ett tag?

Även om vi inte har sett eller hört att färgen på våra tags försvinner, kan vi inte helt utesluta att det kan hända.

  • Är det olagligt att göra eller att gå runt med militär dog-tags om man inte är soldat?

Nej, det är inte olagligt.

Vilken text skriver man normalt på en armytag om man är soldat?

Om man är soldat i den amerikanske militär skriver man följande:
Linie 1: Efternamn
Linie 2: Förnamn och initialer
Linie 3: Personnummer 
Linie 4: Blodtyp
Linie 5: Religion